Trở lại

Tài liệu ngắn gọn cho bạn nào bí từ vựng khi trả lời các câu hỏi speaking Part 3 (đính kèm Hình minh hoạ nội dung)
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

Có 1 sự thật (đáng sợ) là part 3 đòi hỏi chúng ta cho thấy sự phong phú trong cách dùng từ vựng, đặc biệt là các bạn có target ít nhất từ 6.0 trở lên.

Lướt qua bộ forecast đề quý 1 từ tháng 1 tới tháng 4 thì các câu hỏi khá khoai liên quan tới #police_officer#extreme_weather#teenagers#buy_things#customer_service...... nên HP đã soạn ra sẵn list các từ đồng nghĩa và các cách diễn đạt thay thế cho các từ khó mà khi thi các bạn không kịp suy nghĩ tới.

Tài liệu dựa trên bộ dự đoán đề quý 1 đầu năm nên nhiều khả năng các bạn sẽ gặp phải những chủ đề này nên cứ tranh thủ đọc và nằm vùng sẵn các cụm synonyms đi nhé.

Link tải tài liệu: http://bit.ly/2UBPRhq

 

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY VỚI HP ACADEMY
HP ACADEMY Facebook pageHP ACADEMY Youtube channelHP ACADEMY Messenger
TRỞ VỀ TRANG HPACADEMY.VN