Trở lại

<English below>
Vol. 22: TECH'S RAID ON THE BANKS.

Hãy cùng nuôi dưỡng niềm vui đọc sách của bạn cùng #HP_ACADEMYđược phát hành mỗi tuần.
Hát-Pê đang "ấp ủ" dự án 1 chuỗi các bài báo từ cuốn tạp chí nổi tiếng #TheEconomist được phát hành mỗi tuần. Mỗi tuần Hát-Pê sẽ cập nhật 1 lượt 3 bài nhé.
Rất nhiều đoạn văn trong các bài test #Reading của kì thi IELTS được trích từ các bài báo của tạp chí này.
Kỳ 02: https://bit.ly/2EpjWrX (THE BIRTH RATE BABY BUST)
Kỳ 03: https://bit.ly/2T4l0Wu (SPAWLS WELL - AHMEDABAD CITY)
Kỳ 04: https://bit.ly/2R8oISc (PRIVATE EDUCATION)
Kỳ 05: https://bit.ly/2Fe19RD (TAXES ON HOMEBUYERS - STAMP THEM OUT)
Kỳ 06: https://bit.ly/2RkOjre (POLLUTION IN INDIA - DIRTY WORK)
Kỳ 07: https://bit.ly/2svO8un (THE SEARCH FOR LIFE ON MARS)
Kỳ 08: https://bit.ly/2SzvccU (A TECH-TAXING TANGLE)
Kỳ 09: https://bit.ly/2RTFYWQ (PEOPLE POWER)
Kỳ 10: https://bit.ly/2IwKz22 (CRUDE AWAKENING)
Kỳ 11: https://bit.ly/2U8CaD9 (THE RISE OF MILLENNIAL SOCIALISM)
Kỳ 12: http://bit.ly/2ELLGqo (CAN PANDAS FLY?)
Kỳ 13: http://bit.ly/2HeLbHR (MODI'S DANGEROUS MOMENT)
Kỳ 14: http://bit.ly/2Y70Cak (THE NEW SCRAMBLE FOR AFRICA)
Kỳ 15: https://bit.ly/2HLWo2P (OH **UK!)
Kỳ 16: https://bit.ly/2CXXkgQ (THE DETERMINATORS)
Kỳ 17: http://bit.ly/2UwzUVO (KING BIBI)
Kỳ 18: http://bit.ly/2ULYs1Y (REDESIGNING LIFE)
Kỳ 19: http://bit.ly/2VC2ucZ (INTERFERENCE DAY)

Kỳ 20: http://bit.ly/2GZz0w0 (THE TROUBLE WITH TECH UNICORNS)
Kỳ 21: http://bit.ly/2VpYInF (SOUTH AFRICA'S BEST BET)

Kỳ 22: http://bit.ly/2Ebsqlp (TECH'S RAID ON THE BANKS)
-------------------------------------------------------
Vol. 22: TECH'S RAID ON THE BANKS.
Nurturing your love for reading with HP Academy - IELTS & More 
A series of The Economist- an acclaimed English-language weekly magazine-format newspaper.
Why? Many of the IELTS reading passages are originated from this publication.

Essay 1: Drugmaking A TOUGH SELL - Why producers of new antibiotics are ailing.

Essay 2: FACEBOOK Zuckerberg's We Chat moment - The social network's boss has a plan to overpower his opponents.

 

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY VỚI HP ACADEMY
HP ACADEMY Facebook pageHP ACADEMY Youtube channelHP ACADEMY Messenger
TRỞ VỀ TRANG HPACADEMY.VN