Trở lại

<English below>

Kỳ 07: THE SEARCH FOR LIFE ON MARS

Hãy cùng nuôi dưỡng niềm vui đọc sách của bạn cùng #HP_ACADEMY được phát hành mỗi tuần. Hát-Pê đang "ấp ủ" dự án 1 chuỗi các bài báo từ cuốn tạp chí nổi tiếng #TheEconomist được phát hành mỗi tuần. Mỗi tuần Hát-Pê sẽ cập nhật 1-2 bài nhé. Rất nhiều đoạn văn trong các bài test #Reading của kì thi IELTS được trích từ các bài báo của tạp chí này.

Kỳ 02: https://bit.ly/2EpjWrX (THE BIRTH RATE BABY BUST)

Kỳ 03: https://bit.ly/2T4l0Wu (SPAWLS WELL - AHMEDABAD CITY)

Kỳ 04: https://bit.ly/2R8oISc (PRIVATE EDUCATION)

Kỳ 05: https://bit.ly/2Fe19RD (TAXES ON HOMEBUYERS - STAMP THEM OUT)

Kỳ 06: https://bit.ly/2RkOjre (POLLUTION IN INDIA - DIRTY WORK)

Kỳ 07: https://bit.ly/2svO8un (THE SEARCH FOR LIFE ON MARS)

-------------------------------------------------------

Vol. 07: THE SEARCH FOR LIFE ON MARS

Nurturing your love for reading with HP Academy - IELTS & More A series of The Economist- an acclaimed English-language weekly magazine-format newspaper.

Why? Many of the IELTS reading passages are originated from this publication.

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY VỚI HP ACADEMY
HP ACADEMY Facebook pageHP ACADEMY Youtube channelHP ACADEMY Messenger
TRỞ VỀ TRANG HPACADEMY.VN