Trở lại

☢️ PHRASAL VERBS IN SPEAKING - Part 1


Phrasal Verb là một trong những phần quan trọng của Idiomatic Language - yếu tố mà nhiều người vẫn tưởng chỉ có Idioms.

🛑 Việc sử dụng Idioms một cách tự nhiên là rất khó, vậy nên Hát-Pê ưu tiên cho #PhrasalVerbs hơn.

🛑 Mỗi tuần HP sẽ cố gắng làm 1-2 bài để chia sẻ với mọi người. Đây là câu trả lời gợi ý cho các câu hỏi nằm trong #Bộ_đề_dự_đoán quý I, 2019. Các ví dụ được thực hiện bởi các bạn học viên (xịn) của Hát-Pê nha.

🛑 #Share về dòm và dùng dần nhé. Nhớ đừng học thuộc. Hãy tập hiểu ngữ cảnh và tự làm nha <3.

1. Add up: Make sense (hợp lý)
2. Act up: behave/function improperly (hư/ hỏng)
3. Back out: not keep a promise, agreement, deal (không làm điều đã hứa/ thoả thuận)

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY VỚI HP ACADEMY
HP ACADEMY Facebook pageHP ACADEMY Youtube channelHP ACADEMY Messenger
TRỞ VỀ TRANG HPACADEMY.VN