Trở lại

Dự án #PhrasalVerb viết tay của HP Academy - IELTS & More 
🛑 Vol. 05: EAT AWAY AT STH/ SB
⚠️ Bài viết được thực hiện trên bộ đề #FORECAST quý 1. Mỗi tuần sẽ có 1 bài được chuẩn bị. Mỗi tháng sẽ có bài tổng hợp lại nha.
⚠️ Phrasal là phần nằm trong #idiomatic language của band 7.0 trong Speaking. Trong thời buổi các Idiom quá mainstream nhưng lại khó sử dụng thì Phrasal Verbs là lựa chọn an toàn hơn
Kỳ 01: https://bit.ly/2TaKK6U (BEAR WITH ~ BE PATIENT WITH)
Kỳ 02: https://bit.ly/2Nhk27h (ACT UP ~ BEHAVE OR FUNCTION IMPROPERLY)
Kỳ 03: http://bit.ly/2Vo4ilY (WEAR OUT ~ CAUSE TO BE VERY TIRED)
Kỳ 04: http://bit.ly/2NQMNZ1 (BACK OUT/ BACK OUT OF ~ NOT KEEP A PROMISE, AGREEMENT, DEAL)
Kỳ 05: http://bit.ly/2W5C288 (EAT AWAY AT STH/ SB)

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY VỚI HP ACADEMY
HP ACADEMY Facebook pageHP ACADEMY Youtube channelHP ACADEMY Messenger
TRỞ VỀ TRANG HPACADEMY.VN