Trở lại

NÂNG CẤP MẪU CÂU TRONG IELTS WRITING TASK 2


Dành cho các bạn tự học và muốn tăng bandscore cho Writing bằng cách viết cho "sang" hơn
Đây là tập hợp mẫu câu Trước và Sau khi được nâng cấp, đề 34-66 đầu tiên (sách Modal Essays for IELTS Writing).
HP Academy - IELTS & More sẽ tổng hợp và gửi đến các bạn trong 3 phần nhé. Link bên dưới là Phần 1 và Phần 2 nghen.

Link phần 1: https://goo.gl/Y8q2nt (đề 01-33)
Linh phần 2: https://goo.gl/2vTVxZ (đề 34-66)

Tải tài liệu

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY VỚI HP ACADEMY
HP ACADEMY Facebook pageHP ACADEMY Youtube channelHP ACADEMY Messenger
TRỞ VỀ TRANG HPACADEMY.VN