Trở lại

Hiện tại các lớp tháng 02/2019 đã full toàn bộ rồi. Thiệt. Các bạn "chịu khó" đăng ký lớp tháng 03 nha.

Các bạn đã được giữ chỗ các lớp tháng 02 trong tuần này Hát Pê sẽ liên lạc để xác nhận luôn nha.

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 03
🛑 PRE IELTS: 4,500,000/khoá (3 tháng)
⚠️⚠️⚠️ Pre18 
Khai giảng: 05/03
Tối 3-5-7, từ 20h00-21h30
⚠️⚠️⚠️ Pre19
Khai giảng: 20/03
Tối 2-4-6, từ 18h30-20h00

🛑 HELLO IELTS: 6,000,000/khoá (3 tháng)
⚠️⚠️⚠️ IE422
Khai giảng: 05/03
Tối 3-5-7, từ 18h00-20h00 
⚠️⚠️⚠️ IE423
Khai giảng: 19/03
Tối 3-5-7, 19h30-21h30

🛑 ROAD TO IELTS 7,000,000/khoá (3 tháng)
⚠️⚠️⚠️ IE511
Khai giảng: 01/03
Tối 2-4-6, từ 18h00-20h00

🛑 INTENSIVE IELTS 5,000,000/khoá (1.5 tháng)
⚠️⚠️⚠️ IN601
Khai giảng: 18/03
Tối 2-4-6, từ 19h00-21h00

Note: lớp Pre18, IE422, IE511 đã gần full.

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY VỚI HP ACADEMY
HP ACADEMY Facebook pageHP ACADEMY Youtube channelHP ACADEMY Messenger
TRỞ VỀ TRANG HPACADEMY.VN