Trở lại

HP KHÔNG CAM KẾT ĐẦU RA IELTS

Hát Pê vẫn vậy, vẫn không cam kết đầu ra 😀
Kết quả cuối cùng sẽ là câu trả lời.

1. Lần này là bạn Ý Thư - học 1 kèm 1 với thầy Quân và cô My - với kết quả 6.0. Đủ cho những dự định đại học của Thư rồi nè. <3

Hát Pê không cam kết đầu ra. Vì Hát Pê là nhà.

2. Tối nay là bạn Đặng Đào lên đường đi Mỹ.
——
Hát Pê có cam kết đầu ra không? Thiệt ra là KHÔNG 😀
Hát Pê chỉ cam kết hết lòng vì học viên được thôi. Vì Hát Pê là nhà 

 

 
ĐĂNG KÝ HỌC NGAY VỚI HP ACADEMY
HP ACADEMY Facebook pageHP ACADEMY Youtube channelHP ACADEMY Messenger
TRỞ VỀ TRANG HPACADEMY.VN