Trở lại

ĐÁNH BẠI IELTS WRITING TASK 1 VỚI 6 CẤU TRÚC KINH ĐIỂN

Đây là 6 cấu trúc vẫn được sử dụng thường xuyên trong các bài mẫu của SIMON và cuốn sách VISUAL (Gabi Duigu), và đã được kiểm chứng bởi thầy Phúc (Writing 8.0) cùng các học trò (Writing 5.5-7.0).

Lần này  HP Academy iếp tục loạt bài về Writing với 6 cấu trúc các bạn nên "thuộc nằm lòng" để “đánh nhanh rút gọn” với IELTS Task 1 (dạng bảng – biểu).

Gần như 90% các bài task 1 dạng bảng – biểu đều có thể được giải quyết với 6 cấu trúc trong file đính kèm. Bạn cứ lấy 1 bài bất kì và áp dụng thử nhé.

6mustknowpart1ieltswriting_2.jpg

 

 6mustknowpart1ieltswriting_2

Tải tài liệu

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY VỚI HP ACADEMY
HP ACADEMY Facebook pageHP ACADEMY Youtube channelHP ACADEMY Messenger
TRỞ VỀ TRANG HPACADEMY.VN