Trở lại

Collocation Chủ Đề CITY LIFE để nâng band điểm trong IELTS Writing Task 2 - Part 7

CITIES sẽ là chủ đề thứ 4 trong chuỗi 8 chủ đề về COLLOCATION được thực hiện bởi HP Academy nhé.

Tất cả các Collocations này đều được “chiết suất” từ bài mẫu (band 9.0) của Simon nên đảm bảo mức độ an toàn và hiệu quả.

Khi học và áp dụng các Collocation sau, các bạn nhớ:
• Học chính xác từng cụm từ (danh từ số ít/nhiều)
• In đậm sẽ là các từ dễ sử dụng và có thể áp dụng cho cả những chủ đề khácCitíe_Collocation_2

Các bạn có thể xem Part 1 - chủ để CRIME

Các bạn có thể xem Part 2 - chủ để ENERGY

Các bạn có thể xem Part 3 - chủ để BUSINESS

Các bạn có thể xem Part 4 - chủ để FAMILY

Các bạn có thể xem Part 5 - chủ để FOOD

Các bạn có thể xem Part 6 - chủ để TECHNOLOGY

Các bạn có thể xem Part 8 - chủ để TRAVELLING

 

Tải tài liệu

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY VỚI HP ACADEMY
HP ACADEMY Facebook pageHP ACADEMY Youtube channelHP ACADEMY Messenger
TRỞ VỀ TRANG HPACADEMY.VN