Trở lại

 CẤU TRÚC MẪU CHO IELTS WRITING TASK 2 

Đây là cấu trúc mẫu cho các bạn mới làm quen với Writing task 2. Các mẫu Mở-Kết bài trong file đã khá đầy đủ về mặt ngữ pháp, bao gồm cả Bị Động, Câu ghép, Chủ ngữ giả, Liên từ... Các bạn yên tâm sử dụng nhé.

Các cấu trúc trên sẽ giúp bạn "giảm tải" cho phần Body, dễ đạt Bandscore cao hơn.

Tài liệu được HP Academy - IELTS & More biên soạn, điều chỉnh, và áp dụng cho các lớp hiện tại.

1

 2

Tải tài liệu

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY VỚI HP ACADEMY
HP ACADEMY Facebook pageHP ACADEMY Youtube channelHP ACADEMY Messenger
TRỞ VỀ TRANG HPACADEMY.VN