Trở lại

CÁC CỤM TỪ NÊN VÀ KHÔNG NÊN DÙNG TRONG IELTS WRITING (PART 3)

Lược dịch từ http://ieltsforfree.com bởi HP Academy

HP Academy tiếp tục chia sẻ tới bạn đọc phần cuối cung trong bộ bài viết về  "Những Cụm Từ Nên Tránh Trong IETLS WRting Task 2"

 1.      In my judgment: Theo ý kiến của tôi

Đây là lối diễn đạt tốt, tuy nhiên rong ngôn ngữ học thuật nên tránh các đại từ nhân xưng. Bạn có thể thay bằng “As an overall judgement, it could be said that….

Lưu ý chính tả – judgment là Anh-Mỹ, judgement là Anh-Anh – cả hai đều được chấp nhận trong IELTS.

2.    Every coin has two sides: Mỗi vấn đề đều có hai mặt

Khi thi IELTS tốt hơn hết bạn nên tránh câu thành ngữ này! Nó không có tính học thuật và bị lạm dụng bởi các thí sinh mặc dù nó không giúp gì được cho bài thi của bạn. Bạn có thể thay bằng cụm từ ‘However, there is an alternate point of view to consider’

3.      I reckon: Tôi nghĩ là

Hãy tránh câu này – nó nghiêng về văn nói! Ngoài ra, bạn nên cố gắng tránh sử dụng đại từ nhân xưng bất cứ khi nào có thể. Thay vào đó bạn có thể dùng ‘It can perhaps be most strongly supported that’

4.      As I said before: Như tôi đã nói trước đó 

Lại một câu mang tính chất văn nói trong tiếng Anh. Tốt hơn là ‘As previously mentioned’ hay một câu mang tính học thuật hơn là ‘As previously alluded to‘ hoặc ‘As previously referred to‘

 5.      By and large: Nhìn chung 

Đây là cách dùng câu tốt cho Task 2 ( cùng nghĩa với ‘overall’, ‘considering everything’, ‘in general’)

 6.      There has been heated debate (about something): Đã có một cuộc tranh luận kịch liệt (về điều gì)

Hãy để ý một chút về ‘ a heated’ debate’ nghĩa là cuộc tranh luận mà mọi người tranh luận mạnh về một nguyên tắc mà họ tin vào hoặc chống lại, cụm từ này thường bị lạm dụng và áp dụng sai cho các vấn đề nhỏ ( ví dụ “there is a heated debate about home cooked food” (“có một cuộc tranh luận kịch liệt về đồ ăn nấu ở nhà” không phù hợp vì cuộc tranh luận này dường như không hề “kịch liệt”).

Nếu bạn sử dụng nó, hãy chắc chắn rằng một cái gì đó có thể tạo ra một ‘cuộc tranh luận kịch liệt’ – ví dụ: hợp pháp hóa cần sa/mại dâm hay hình phạt tử hình.

 7.      The point I am trying to make is: Một điểm tôi đang cố gắng hướng đến là

Câu này không thực sự tốt! Vấn đề đầu tiên là việc sử dụng “I ” – hãy tránh sử dụng đại từ nhân xưng nếu có thể. Một vấn đề khác là ‘trying to make’ đưa ra quan điểm bạn có nhưng quan điểm đó không thực sự rõ ràng và chính xác. Luôn có cụm từ dễ dàng và phù hợp hơn như ‘The relevant point is that‘ or ‘the primary point is that’

 8.      Owing to the fact that: Bởi vì theo thực tế là

Đây là cách diễn đạt tốt khi nó cho thấy sự linh hoạt hơn thay cho “because” và bạn lại có lợi thế với 5 chữ, diều này sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt đến giới hạn với tối thiểu là 250 chữ.

 

 

Các Cụm Từ Nên Tránh Trong IELTS Writing - Phần 1

Các Cụm Từ Nên Tránh Trong IELTS Writing - Phần 2

 

 

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY VỚI HP ACADEMY
HP ACADEMY Facebook pageHP ACADEMY Youtube channelHP ACADEMY Messenger
TRỞ VỀ TRANG HPACADEMY.VN