Trở lại

Cách học Collocation Chủ Đề BUSINESS để nâng band điểm trong IELTS Writing Task 2 - Part 3

BUSINESS sẽ là chủ đề thứ 3 trong chuỗi 8 chủ đề về COLLOCATION được thực hiện bởi HP Academy nhé.

Tất cả các Collocations này đều được “chiết suất” từ bài mẫu (band 9.0) của #Simon nên đảm bảo mức độ an toàn và hiệu quả.

Khi học và áp dụng các Collocation sau, các bạn nhớ:
• Học chính xác từng cụm từ (danh từ số ít/nhiều)
• In đậm sẽ là các từ dễ sử dụng và có thể áp dụng cho cả những chủ đề khác.

Business collocation part 3

 

Các bạn có thể xem Part 1 - chủ để CRIME

Các bạn có thể xem Part 2 - chủ để ENERGY

Các bạn có thể xem Part 4 - chủ để FAMILY

Các bạn có thể xem Part 5 - chủ để FOOD

Các bạn có thể xem Part 6 - chủ để TECHNOLOGY

Các bạn có thể xem Part 7 - chủ để CITY_LIFE

Các bạn có thể xem Part 8 - chủ để TRAVELLING

Tải tài liệu

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY VỚI HP ACADEMY
HP ACADEMY Facebook pageHP ACADEMY Youtube channelHP ACADEMY Messenger
TRỞ VỀ TRANG HPACADEMY.VN